Makaleler

* Şirketlerin Finansmanı ve Halka Açılmada Girişim Sermayesi ve Özel Sermaya Fonları
Güler Aras

* Bölgesel Kalkınma ve Girişimci Üniversiteler
Murat Çetin

* Zihniyet, Girişimcilik ve Kobi-Sosyoloji İlişkisi
Osman Şimşek

* Türkiye’de Girişimcilik ve Belirleyicileri: Marmara ve Doğu Anadolu Bölgesi Üzerine Bir Uygulama
Şule Özkan & Fatma Gündoğdu & Selçuk Emsen & Hayati Aksu

* E-Ticaretin Girişimcilik Üzerindeki Etkileri
Hülya Bakırtaş & Ali Tekinşen

* Girişimcilik ve Girişimci Kültür: Sosyolojik Bir Perspektif
Ömer Aytaç & Süleyman İlhan

* Girişimcilik ve Teknoparklar: Girişimciliğin Eski ve Yeni yüzü
Emrehan Halıcı

* Kişinin Girişimcilik Profili
Girişimcilik Testi

* Japon Pazarı
Yüksel Akkuzugil

* Küresel Rekabet Ortamında KOBİ’lerin Ulusal Sosyo-Ekonomik Sisteme Katkıları Açısından Değerlendirilmesi
Rıfat İraz

* Küreselleşme: Ne Kadar Tek Boyutlu?
Davut Ateş

* Türk Bölgesel Kalkınma Politikalarında Yeni Arayışlar
Metin Berber & Ebru Çelepçi

* Kadın Girişimcilerin Kişisel Özgürlük Algılamaları
Rana Özen Kutanis & Ayşegül Hancı

* KOBİ’lerin Finansman Problemlerinin Çözümünde Risk Sermayesi Finansman Modeli
Göktuğ Cenk Akkaya & M. Yılmaz İçerli

* Proje Hazırlama Rehberi
A. Vural Örsdemir & Serdar Kabukçuoğlu

* Teknik Kökenli Girişimci
Murat Erdal

* Girişimcilerin Başarı, Güç ve Yakın İlişki İhtiyaçlarının Kişilik Özellikleriyle İlişkisi
Adnan Ceylan & Nigar Demircan

* Türkiye’deki Dinamil KOBİ’lerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve
OECD

* “İş Ortamı ve Girişimcilik” Mevcut Durum Tesbiti (Nihai Rapor)
DPT ve Peppers & Rogers Group

* TÜBİTAK Sanayi AR-GE Destekleri
Hüseyin Gören