Diğer Kaynaklar

Devlette Etikten Etik Devlete: Kamu Yönetiminde Etik, TÜSİAD yay., 1. Cilt

Devlette Etikten Etik Devlete: Kamu Yönetiminde Etik, TÜSİAD yay., 2. Cilt

Kamu Hizmetinde Etik, TÜSİAD yay.

Kurumsal Yönetim İlkeleri, TÜSİAD yay.

Küresel Ekonomik Suçlar Araştırması -2007

Mühendislik Eğitiminde Etik, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Etik Komisyonu

TEDMER Etik Barometre Araştırması

Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu