İş Ahlakı Kitaplığı

Protestan Ahlakı Ve Kapitalizmin Ruhu, Max Weber, çev. Zeynep Aruoba, Hil Yayınları

Yönetsel, Mesleki ve Örgütsel ETİK, İnayet Pehlivan Aydın, Pegem A Yayıncılık

Evrensel Bir Ahlâka Doğru, çev. Nevzat Y. Aşıkoğlu, Gün Yayıncılık

Ahlâk Psikolojisi ve Sosyal Ahlâk, Prof. Dr. Erol Güngör, Ötüken Yayınları

Ahlâkın Aklî ve İnsanî Temeli, Filiz Şahin, Çizgi Kitapevi

Akıl ve Ahlâk, Prof. Dr. Bünyamin Duran, Nesil Yayınları

Ahlâk Üzerine Tartışmalar, (çev. Abdullah Yılmaz), Jon Nuttall, Ayrıntı Yayınları

Etik Düşünce ve Postmodernizm, Gözde Dedeoğlu, Telos Yayıncılık

İş Ahlâkının Temelleri, Yard. Drç. Dr. Şevki Özgener, Nobel Yayın Dağıtım

Ethica / Etik Üzerine Dersler, (çev. Oğuz Özügül) Immanuel Kant, Pencere Yayınları

Etik Yeni Değerler ve Özgürlük, (çev. Yüksel Demirekler), Howard Selsam, YABA Yayınları

Yeni Ahlâk ve Ahlâk Üzerine Yazılar, (çev. Faruk Öztürk), Baha Tavfik, Kültür Bakanlığı Yayınları

İsyan Ahlâkı, Nurettin Topçu, Dergah Yayınları

İletişim ve Etik, A. Rıdavan Bülbül, Nobel Yayın Dağıtım