Eğitim ve Araştırma

Komisyonun görevi derneğin ilgi alanındaki konularda eğitimler verdirmek, yayınlar yapmak ve araştırmalar gerçekleştirmektir. Komisyon kişisel ve meslekî eğitimler verdirir; seminer, konferans, panel, sempozyum tertipler; beyin fırtınası toplantıları ve atölye çalışmaları gerçekleştirir; raporlar hazırlar; faaliyet alanlarındaki konularla ilgili telif ya da çeviri yayınlar ve akademik dergi yayımlar ve İGİAD Bülteni’ni çıkarır.


Ömer Bedrettin Çiçek

Ömer Bedrettin Çiçek

YK Başkan Yardımcısı, Kurumsal İlişkiler Komisyonu Başkanı
Mehmet Bulayır

Mehmet Bulayır

Üye
Murat Şentürk

Murat Şentürk

YK Başkan Yardımcısı, Eğitim ve Araştırma Komisyonu
Dr. Ahmet Yaşar

Dr. Ahmet Yaşar

Üye
Duran Mesut Eren

Duran Mesut Eren

YK Üye
Faruk Özkaya

Faruk Özkaya

YK Üye
Davut Güler

Davut Güler

Üye
Dursun Ali Yaz

Dursun Ali Yaz

Üye
Emin Boyraz

Emin Boyraz

Üye
Haydar Temel

Haydar Temel

Üye, Disiplin Kurulu
İbrahim Akkuş

İbrahim Akkuş

Üye
Mehmet Aktaş

Mehmet Aktaş

Üye, Denetleme Kurulu
Mehmet Bulayır

Mehmet Bulayır

Üye
Emrullah Yabanigül

Emrullah Yabanigül

YK Üye
Mustafa Palas

Mustafa Palas

Üye